Zobozdravstveni vestnik

petek, 26 februar 2021
Načrt spletne strani
Domov arrow Arhiv

Arhiv Domov »  Letnik 2005

LetnikiPrispevki

folder icon Letnik 60 Št. 3-5 Leto 2005
30

naslovnica60-3-5-1  Vsebina

60 let Društva zobozdravstvenih delavcev Slovenije
- U. Skalerič
60 let Zobozdravstvenega vestnika - E. Cvetko
Stomatološka klinika ob 60-letnici - U. Skalerič
60 let Zobotehnične šole - V. Sedlar
Diplomanti na odseku za dentalno medicino MF v ljubljani od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004

Otroško in preventivno zobozdravstvo

Predšolski otrok - pacient v zobozdravstvu - N. Košir
25 let preventivnega zalivanja zob v Sloveniji - V. Vrbič

Zobne bolezni

Razvojne okvare sklenine prvih stalnih kočnikov pri otrocih na ljubljanskem območju - M. Simončič, N. Prebil, J. Jan
Doktrinarna izhodišča endodontskega zdravljenja - F. Klemenc
Ordinacijsko notranje beljenje zabarvanega avitalnega zoba: prikaz primerov - I. Škoro, J. Jan

Parodontologija, ustne bolezni in zobna implantologija

Oživčenje obzobnih tkiv - E. Cvetko, U. Skalerič
Vpliv parodontitisa na celotno antioksidantno zmogljivost gingivalne tekočine in seruma pri psih - Z. Pavlica, M. Petelin, A. Nemec, D. Eržen, U. Skalerič
Vrstni red stomatološkega zdravljenja s poudarkom na parodontalnem zdravljenju - U. Skalerič, R. Gašperšič
Odnos gingivalnega roba fiksnoprotetičnih sider do obzobnih tkiv - R. Gašperšič, M. Petelin, I. Kopač, L. Marion, U. Skalerič
Vzdrževalna faza pri pacientih z implantati - M. Rode., M. Kogoj - Rode

Stomatološka protetika

Bruksizem pri otrocih in mladostnikih - K. Rener Sitar, L. Marion
Različnost žvečenja med spoloma - E. Sever, L. Marion
Ocena hrapavosti dentina po brušenju z različnimi polirnimi instrumenti - I. Kopač
Lastnosti in uporaba zatičkov iz cirkonijeve oksidne keramike v fiksni protetiki - Č. Oblak, P. Jevnikar, T. Kosmač, N. Funduk, L. Marion
Dolgotrajna začasna fiksnoprotetična oskrba zob s tehniko tenke lupine - M. Furlan, L. Marion
Mehanske in korozijske lastnosti lotanih in lasersko varjenih spojev stelitne zlitine - R. Zupančič, A. Legat, N. Funduk
Učinek poliranja v zobni ordinaciji na površinsko hrapavost akrilata - M. Kuhar in N. Funduk

Čeljustna in zobna ortopedija

Povezava med trajanjem dojenja, pogostostjo sesalnih razvad in zobnih ter čeljustnih nepravilnosti - B. Jelen, M. Ovsenik, G. Vidmar, N. Košir
Neizrasel zgornji stalni podočnik - M. Drevenšek, S. Herman, F. Farčnik, N. Hren - Ihan
Vpliv tezosentana, endotelinskega antagonista, na ortodontske premike zob pri podganah - Š. Sprogar, I. Boras, M. Drevenšek, G. Drevenšek, F. Farčnik
Zanesljivost intraoralnega vrednotenja zobnih in čeljustnih nepravilnosti in določitev okluzijskega indeksa pri štirinajstletnikih - M. Ovsenik,

Maksilofacialna in oralna kirurgija

Pojavnost zgornjega stranskega stalnega sekalca pri otrocih z orofacialnimi shizami - I. Matek, V. Koželj
Epidemiološke značilnosti odontogenih keratocist - A. Lipovec, N. Ihan - Hren

Zgodovina stomatologije

Začetki zobozdravstvene bibliografije na slovenskem - V. Vulikić
Zbirka starih zobozdravstvenih instrumentov, pripomočkov in opreme v Muzeju novejše zgovodine v Celju - F. Štolfa

Poročilo

Ocena kakovosti dentalnih implantatov - povzetek mednarodne študije - M. Rode
Začetek dela zobozdravstvenih asistentk na Stomatološki kliniki - Z. Rodman  

folder icon Letnik 60 Št. 1-2 Leto 2005
12
naslovnica601-1  Vsebina

Osteogenesis imperfecta in spremembe zobovja - N. Bratanič, R. Kosem, M. Žerjav - Tanšek, N. Uršič - Bratina, M. Stopar - Obreza, C. Kržišnik, T. Battelino
Razvojne okvare stalnih zob po poškodbah mlečnega zobovja - R. Kosem
Razvojne okvare sklenine in možnosti njihovega zdravljenja pri otrocih in mladostnikih - A. Šenk - Erpič, R. Kosem, N. Košir
Odontomi in desetletne izkušnje z njimi - N. Ihan - Hren
Ageneza tretjega kočnika pri prebivalcih Slovenije z vidika načrtnega uničenja ali odstranitve njegovega zametka - I. Potočnik, I. Štamfelj, D. Gašperšič
Avtotransplantacija zob - A. A. Kansky, N. Ihan - Hren, M. Gorjanc, M. Kočar, M. Kansky - Gaberšek
Diplomanti na odseku za dentalno medicino MF od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004
Vloga operativnega postopka pri zdravljenju kariesa nekoč in danes - N. Košir
Obravnava križnega griza sekalcev s poševno ravnino, izdelano iz akrilata po direktni metodi - A. Forstner, R. Kosem

Poročila
In memoriam
Navodila sodelavcem Zobozdravstvenega vestnika  
Zobozdravstveni vestnik 1-2 2015

naslovnica 2014 69 1-2

Zobozdravstveni vestnik 3-5 2015

naslovnica 2014 69 3