Zobozdravstveni vestnik

sobota, 4 julij 2020
Načrt spletne strani
Domov arrow Arhiv

Arhiv Domov » Letnik 2008 »  Letnik 63 Št.1 Leto 2008

Prispevki

Razvrščanje : ime | datum | prenosi | [ padajoče ]
file icon 02 Abfrakcije in obraba zob
02.03.2009
T. Trivanović Dobrijević, L. Marion
Prisotnost klinastih poškodb na zobnih vratovih nas opozori na okluzijske motnje, kot so prezgodnji stiki, in na pretirano stiskanje zob in s tem na bruksizem pa tudi na
neustrezen način čiščenja zob.

Prenosov: 5043
file icon 01 Razvoj okluzijskih opornic
02.03.2009
K. Rener Sitar, L. Marion
Opornica je snemna grizna plošča, ki se tesno prilega med oba zobna loka. Deluje kot stabilizator čeljustnih sklepov, znižuje mišično aktivnost stomatognatega sistema in upočasni atricijo zob tako, da ublaži parafunkcijske sile. Zadajšnje in sprednje delne opornice, opornice z vrtiščem in repozicijske opornice danes niso več v rabi za zdravljenje kraniomandibularnih motenj. V ospredju je danes terapija s stabilizacijsko opornico, ki ne povzroča ireverzibilnih sprememb v okluziji.

Prenosov: 6708
file icon 04 Protetični diagnostični indeks - nova razvrstitev nepopolnih in sklenjenih zobnih lokov za prot..
02.03.2009
I. Kopač, I. Vatovec, L. Marion
Prednost nove razvrstitve zobnih statusov za sklenjene zobne loke in za nepopolne zobne loke je v tem, da zobni status z uvrstitvijo v posamezni razred po različnih
merilih določa tudi obseg in zahtevnost protetične oskrbe. Poseben poudarek je namenjen opisu najzahtevnejšega 4. razreda, ki predstavlja delovno področje specialista protetika.

Prenosov: 7805
file icon 03 Preparacija za polnokeramično prevleko
02.03.2009
I. Kopač, L. Marion
Polna keramična prevleka je fiksnoprotetična estetska prevleka, pri izdelavi katere obstajata dva načina stopničaste preparacije. Oblika preparacije je odvisna od
vrste keramike in načina cementiranja. Pri vseh polnokeramičnih tehnikah prepariramo polkrožno stopnico s topim kavitetnopovršinskim kotom med 110 in 130°. Izjema je preparacija za prevleko InCeram, pri kateri je gingivalna stopnica pravokotna na polkrožni prehod v pulpino steno in je zato tudi izvedba zahtevnejša.

Prenosov: 9548
file icon 05 Razvrstitev popolne brezzobosti
02.03.2009
M. Kuhar, N. Funduk
V prispevku predstavljamo razvrstitveni sistem za oceno popolne brezzobosti. Razvrstitev brezzobosti omogoča ustreznejšo oskrbo pacientov in določa pristojnosti pri oskrbi; izboljša sporazumevanje med zdravstvenimi delavci, z zdravstveno zavarovalnico in s pacientom; izboljša dokumentacijo, vrednotenje in sledenje primerov v pedagoškem procesu, pri kliničnem in raziskovalnem delu ter pri različnih sporih.

Prenosov: 11469
Zobozdravstveni vestnik 1-2 2015

naslovnica 2014 69 1-2

Zobozdravstveni vestnik 3-5 2015

naslovnica 2014 69 3