Zobozdravstveni vestnik

petek, 26 februar 2021
Načrt spletne strani
Domov arrow Arhiv

Arhiv Domov »  Letnik 2014

LetnikiPrispevki

folder icon Letnik 69 Št. 1-2
11
naslovnica 69 1-2 

Vsebina

Parodontalna rana in sistemski odgovor organizma -
U. Skalerič, E. Skalerič
Metoda za oceno velikosti parodontalne rane in parodontalne vnetne obremenitve -
E. Skalerič, B. Gašpirc, U. Skalerič
Bakteriološka analiza subgingivalnih zobnih oblog bolnikov s kroničnim parodontitisom v Sloveniji -
A. Sotošek, P. Videmšek, K. Seme, R. Gašperšič
Genotipska karakterizacija sevov oportunističnega patogena Aggregatibacter actinomycetemcomitans pri slovenskih bolnikih s kroničnim parodontitisom, preliminarna raziskava -
D. Obradović, R. Gašperšič, K. Seme, P. Maček, M. Butala
Dejavniki tveganja za parodontalno bolezen pri prebivalcih Ljubljane -
E. Skalerič
Paraziti in parodontalna bolezen -
N. Hropot Pleško, U. Skalerič
Avtologni tkivnoinženirski kostni nadomestki iz alveolnih osteoblastov -
M. Rode, D. Marolt, E. Maličev, N. Kregar Velikonja
Obravnava pacienta po aktivnem parodontalnem zdravljenju -
A. Mikuž
Poročilo o strokovnem srečanju 18. Slovenski parodontološki dnevi na Bledu, 4.-5. april 2014

Akad. prof. dr. Uroš Skalerič - glavni tajnik Slovenske akademije znanosti in umetnosti

In memoriam

folder icon Letnik 69 Št. 3
6
naslovnica 69 3 

Vsebina

Nadštevilna palatinalna korenina pri zgornjih kočnikih - prikaz kliničnega primera in pregled literature -
I. Štamfelj, T. Hitij
Zobno zdravje pri 12-letni mladini v sloveniji (1987-2013) -
V. Vrbič
Stanje zob in obzobnih tkiv pri bolnikih s parkinsonovo boleznijo -
J. Binter, E. Skalerič, D. Georgiev, Z. Pirtošek, U. Skalerič
Osteoradionekroza spodnje čeljustnice - prikaz primera -
M. Koren, A. Kansky, V. Didanovič
Ob 80-letnici profesorja dr. Zvoneta Žajdele

Profesor dr. Vito Vrbič, 80-letnik
N. Hropot Pleško, U. Skalerič

folder icon Letnik 69 Št. 4-5
6
naslovnica 69 4-5 

Vsebina

Obravnava nosečnic v zobozdravstveni ordinaciji -
M. Janc, L. Steblovnik, U. Skalerič, R. Schara
Spremembe govora po kirurški korekciji dentofacialne nepravilnosti razreda III -
M. Koren, I. Hočevar Boltežar, N. Ihan Hren
Sodobno zdravljenje bolnikov z rakom ustne votline -
T. Dovšak
Prevleke in mostovi iz monolitne cirkonijeve oksidne keramike -
Č. Oblak
Vpliv aluminatnega nanosa na oprijem cementov na cirkonijevo oksidno keramiko -
P. Jevnikar, A. Kocjan, T. Kosmač
Pogostost periimplantitisa in periimplantnega mukozitisa v prvih petih letih po vstavitvi vsadkov -
R. Lamot, R. Gašperšičm

Zobozdravstveni vestnik 1-2 2015

naslovnica 2014 69 1-2

Zobozdravstveni vestnik 3-5 2015

naslovnica 2014 69 3